Õpetajad

 
Lasteaia personal  
Lasteaia pidaja ja direktor: Katrin Kasak
Õppe-ja töökorralduse juht: Ly Lumiste
   
Pääsupoeg 1  
Õpetajad : Marika Saul
  Greete-Lisette Maasik
  Marelle Vaino
Õpetaja assistent: Helina Silberg
Muusikaõpetaja: Katrin Raamat
Õpetaja abid: Aino Torn
  Siiri Tohvelmann
   
   
Pääsupoeg 2  
Õpetajad : Greete-Lisette Maasik
  Ivika Saks
  Tanja Klassen
  Maria Maasing
Muusikaõpetaja: Greete-Lisette Maasik
Õpetaja assistent: Helina Silberg
Õpetaja abi: Tatjana Martens
Kokk: Elsa Lass
Logpeedid: Ülle ja Jane
Raamatupidajad: Kaja ja Vaike