Aprill 2020

Pääsupoeg 1
Aprill 2020                    

Aprillis viiakse läbi arenguvestlused Skype teel.
 
Lasteaia õppetegevus toimub DISTANTSÕPPEL.
 
Saadame lastevanematele nädalaplaanid, õpetajate poolt
tehtud tunnivideod ja metoodilise materjali.
 
Toredaid koostegemisi! Oleme terved ja püsime kodus
 

Pääsupoeg 2
Aprill 2020                    

Aprillis viiakse läbi arenguvestlused Skype teel.
 
Lasteaia õppetegevus toimub DISTANTSÕPPEL.
 
Saadame lastevanematele nädalaplaanid, õpetajate poolt
tehtud tunnivideod ja metoodilise materjali.
 
Toredaid koostegemisi! Oleme terved ja püsime kodus