Õppetegevus 
 Kontakt 
 Pakume tööd 
 Uudised 
 Esileht 
 Õpetajad 
 Üritused 
 Galerii 
 
   

 
     
TagasiPrindi   


     Distantsõpe
     Meie lasteaia omapära
     Alusdokumendid
     Päevakava
     Planeeritud tegevused
 

Õppetegevus

Meie eesmärgid:

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Üldeesmärgist tulenevalt:...

1.Loome lapsele arengut soodustava keskkonna, tagame turvatunde ja eduelamused ning toetame lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta;

2.Soodustame lapse kasvamist aktiivseks ja vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsustele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;

3.Toetame last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;

4.Toetame ja abistame lastevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustame neid.

 

Laste kasvatamine ja õpetamine toimub lasteaia õppekava alusel, päevad on jaotatud kindlate õppevaldkondade vahel. Vanem rühm tegeleb kirjutamise ja lugemise eeloskuste arendamisega, arvutusjutukeste ja nuputamisega, loodusuuringute ja meisterdamisega. Tõsine arendustöö toimub ka nooremas rühmas. Kindla kava kohaselt õpivad väikelapsed maalimist ja voolimist, rääkimist ja kuulamist, esemete kuju-suuruse-värvuse võrdlemist ning huvitavate asjade märkamist toas ja õues.

     
 
Eralasteaed Pääsupoeg  Paakspuu tee 10 Viimsi 74001 Harjumaa  Tel. 623 2833  www.paasupoeg.ee  paasupoeg@yahoo.com 
 
Web disain