Õppetegevus 
 Esileht 
 Õpetajad 
 Üritused 
 Uudised 
 Galerii 
 Pakume tööd 
 Kontakt 
 
   

 
     
TagasiPrindi   


     Huvikool Pääsupoeg
     Hinnakiri
 

Esileht

 

Eralasteaed Pääsupoeg on privaatne koduse kasvukeskkonnaga
lasteasutus, kus kõik aitavad kõiki ning kus erilise au sees on
muusika, kaunid kunstid ja looduslugu. Loe meie lasteaia eripärast
siin.

 Missioon: Luua lastele soodsad kasvukeskkonna tingimused alushariduse
 
omandamiseks, kus laps tunneb end oodatud, kaitstud ja armastatud. 

 Visioon: Saada parimaks eralasteasutuseks Viimsi vallas.

                                         Põhiväärtused:
 Individuaalsus: Läheneda igale lapsele tema eripärasid arvestavalt. 
 Turvalisus: Luua lastele privaatne kodune keskkond,
 kus ta tunneb end kaitstult ja armastatud. 
 Avatus: Avatud ja toetavad suhted lastevanematega.
 Looduslähedus: Loodusloolise suundumuse arendamine,
 õppides tundma kodukandi omapära.
 Muusika- ja kunstilembus: Julgustada lapsi olema loovad
 muusika- ja kunstitegevustes.
 Innovaatilisus: Rakendada uuenduslikke ideid lasteaia töö korralduses

 

VIIMASED UUDISED

SISENE ELIIS KESKKONDA SIIN.

Hea Lapsevanem!

Info 06.09.20 COVID-19 viiruse tõkestamise ennetusmeetmed lasteaias! 

Meie kõigi tervise huvides järgime jätkuvalt Eralasteaed Pääsupoeg 
juhiseid COVID-19 ennetamiseks ja kaasnevate riskide maandamiseks:

Lapsevanem kinnitab last lasteaeda tuues:

 • Tema laps on TERVE (ei ole köha, nohu, palavikku ega mistahes haigusnähte).
 • 0-tolerants haigusnähtudele!
 • Lasteaias päeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on
  lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järele tulema.
 • Pereliikmetel ei ole ülemiste hingamisteede sümptomeid ega põe nakkushaigusi.
 • Peres või lähikondlastel ei ole tuvastatud COVID-19 viirus.
  Teadaolevalt ei ole pere kokku puutunud koroonahaigega.
  Peres ei ole COVID-testi vastuse ootajat.
 • Kui pereliikmed on naasnud 14 päeva jooksul reisilt kõrge nakkusjuhtumiga riigist,
  siis last lasteaeda ei tooda. Jooksev info välisministeeriumi lehel: 
  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
 • Terviseameti juhised: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 • Haigestumisest kohene teatamine: paasupoeg@yahoo.com või
  direktori K.Kasak telefonil 5512055.

Tuues last lasteaeda ja sisenemisel lasteaia territooriumile järgime:

 • Värava juures desinfitseerime käed.
 • Ilusa ilma korral võtab õpetaja lapsed hommikul vastu õues/hoovis
  ning annab lapse õhtul vanemale üle taas õues/hoovis.
 • Vihmase ilma korral võetakse laps vastu katusega varjualuse all.
  Laps siseneb majja koos õpetaja/assistendiga. 
 • Lapsi vastuvõttev õpetaja ja lapsevanem võivad kanda soovi
  korral isikukaitsevahendeid (mask, kindad). 
 • Laste üleandmisel ja vastuvõtul varuge palun aega! 
 • Täiskasvanute omavahelisi lähikontakte tuleb endiselt vältida,
  hoiame vesteldes distantsi. 
 • Lasteaed on avatud kell 7.30. Lapsevanem toob lapse aegsasti
  enne hommikusööki, et laps jõuaks pesta rahulikult käed ja
  järgida vajalikke hügieenireegleid. 
 • Kui lapsevanem toob lapse ajal mil teised lapsed juba söövad (9.00),
  siis lapsevanem annab värava juures kella ja ootab.
  Laps siseneb majja koos õpetaja või assistendiga,
  lapsevanem majja ei sisene!
 • Lapsi õpetatakse igapäevaselt järgima kätehügieeni ja hingamisteede hügieeni.
 • Igapäevane teabevahetus toimub lasteaia telefonil,
  rühma meili teel või hommikul/õhtul lühivestlustel õpetajaga. 
 • Lastevanemate koosolekud septembris viiakse läbi veebis Zoom-keskkonnas

Hoiame distantsi ja minimeerime lähikontakte- hoides meie pered tervena. 

Vajadusel Pääsupoja kriisimeeskond kaardistab nakatunud lapse või
töötaja lähikontaktid, teavitab nakkusjuhtumist Viimsi Vallavalitsuse
haridusosakonda, Terviseametit ja lapsevanemaid.
Edasine tegevus otsustatakse koostöös pidaja ja Viimsi vallavalitsusega.  

Otsime uusi töötajaid. Loe edasi siin. 

Võtame vastu avaldusi vabanevatele kohtadele. Täida avaldus siin.


ÕPPETEGEVUSI TOETAVAD RINGID ALUSTAVAD SEPTEMBRIST:
PÄÄSUPOEG 1:

Pesamunad:  Teisipäeval kell 15.45 - 16.15 - Active Studio, tantsuring
Rõõmurullid: Teisipäeval kell 16.15 - 17.00 - Active Studio, tantsuring
                        Kolmapäeval kell 16.00 - 16.45 - Judoring, Sensei Judokool
                        Neljapäeval kell 16.00 - 16.30 - Inglise keele ring, Haritlase Keelekool

                        Reedele kell
 16.00 - 16.45 - Robootikaring, Digiruum Huvikool

PÄÄSUPOEG 2

Kullapaid:      Neljapäeval kell 16.00 - 16.30 - Peenmotoorika
Naerusuud:    Esmaspäeval kell 15.30 - 16.30 - Robootikaring koolieelikutele
                       
Esmasäeval kell 16.00 - 16.30 Inglise keele ring, Haritlase Keelekool
                        Kolmapäeval kell 15.45 - 16.30 - Active Studio, tantsuring
                        Neljapäeval kell 16.00 - 16.30 - Kunstiring, õpetaja Ivika juhendamisel

                        

 

LOE MEIE VIIMASEID POSTITUSI RÜHMADE BLOGIS:
Kullapaide blogi!
Pesamunade blogi!
Naerusuude blogi!

Pääsupoeg 1-e toitlustab OÜ MERVIR (menüü)
Pääsupoeg 2-s valmistatakse toitu kohapeal 
(menüü).
 

 

     
 
Eralasteaed Pääsupoeg  Paakspuu tee 10 Viimsi 74001 Harjumaa  Tel. 623 2833  www.paasupoeg.ee  paasupoeg@yahoo.com 
 
Web disain