Õppetegevus 
 Kontakt 
 Pakume tööd 
 Uudised 
 Esileht 
 Õpetajad 
 Üritused 
 Galerii 
 
   

 
     
TagasiPrindi   


     Huvikool Pääsupoeg
     Hinnakiri
     COVID-19
 

COVID-19

Hea Lapsevanem!

,,Eralasteaed Pääsupoeg,, Covid 19 tõkestamise plaan (26.08.20)

Uued piirangud COVID-19 leviku tõkestamiseks (KK 10.03.21)


https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.10_lasteaedade_juhis.pdf

Info COVID-19 viiruse tõkestamise ennetusmeetmed lasteaias! 

Meie kõigi tervise huvides järgime jätkuvalt Eralasteaed Pääsupoeg 
juhiseid COVID-19 ennetamiseks ja kaasnevate riskide maandamiseks:

Lapsevanem kinnitab last lasteaeda tuues:

 • Tema laps on TERVE (ei ole köha, nohu, palavikku ega mistahes haigusnähte).
 • 0-tolerants haigusnähtudele!
 • Lasteaias päeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on
  lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järele tulema.
 • Pereliikmetel ei ole ülemiste hingamisteede sümptomeid ega põe nakkushaigusi.
 • Peres või lähikondlastel ei ole tuvastatud COVID-19 viirus.
  Teadaolevalt ei ole pere kokku puutunud koroonahaigega.
  Peres ei ole COVID-testi vastuse ootajat.
 • Kui pereliikmed on naasnud 14 päeva jooksul reisilt kõrge nakkusjuhtumiga riigist,
  siis last lasteaeda ei tooda. Jooksev info välisministeeriumi lehel: 
  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
 • Terviseameti juhised: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 • Haigestumisest kohene teatamine: paasupoeg@yahoo.com või
  direktori K.Kasak telefonil 5512055.

Tuues last lasteaeda ja sisenemisel lasteaia territooriumile järgime:

 • Värava juures desinfitseerime käed.
 • Ilusa ilma korral võtab õpetaja lapsed hommikul vastu õues/hoovis
  ning annab lapse õhtul vanemale üle taas õues/hoovis.
 • Vihmase ilma korral võetakse laps vastu katusega varjualuse all.
  Laps siseneb majja koos õpetaja/assistendiga. 
 • Lapsi vastuvõttev õpetaja ja lapsevanem võivad kanda soovi
  korral isikukaitsevahendeid (mask, kindad). 
 • Laste üleandmisel ja vastuvõtul varuge palun aega! 
 • Täiskasvanute omavahelisi lähikontakte tuleb endiselt vältida,
  hoiame vesteldes distantsi. 
 • Lasteaed on avatud kell 7.30. Lapsevanem toob lapse aegsasti
  enne hommikusööki, et laps jõuaks pesta rahulikult käed ja
  järgida vajalikke hügieenireegleid. 
 • Kui lapsevanem toob lapse ajal mil teised lapsed juba söövad (9.00),
  siis lapsevanem annab värava juures kella ja ootab.
  Laps siseneb majja koos õpetaja või assistendiga,
  lapsevanem majja ei sisene!
 • Lapsi õpetatakse igapäevaselt järgima kätehügieeni ja hingamisteede hügieeni.
 • Igapäevane teabevahetus toimub lasteaia telefonil,
  rühma meili teel või hommikul/õhtul lühivestlustel õpetajaga.  

Hoiame distantsi ja minimeerime lähikontakte- hoides meie pered tervena. 

Vajadusel Pääsupoja kriisimeeskond kaardistab nakatunud lapse
või töötaja lähikontaktid. Teavitab Terviseametit ja lapsevanemaid.
Edasine tegevus otsustatakse koostöös lasteaia pidaja,
terviseameti ja lasteaia nõukoguga. 

 

     
 
 
Web disain