Õppetegevus 
 Kontakt 
 Pakume tööd 
 Uudised 
 Esileht 
 Õpetajad 
 Üritused 
 Galerii 
 
   

 
     
TagasiPrindi   


     Uudiste arhiiv
 

Uudiste arhiiv

        

 • Mai 2020:

  Esmaspäeval 18.05.20 eriolukorra lõppedes riigis avame Pääsupoja
  mõlemad lasteaiad: Pääsupoeg 1 ja Pääsupoeg 2.

            Eriolukorrast väljumise tegevuskava juhendLoe edasi siin. 
 
            Eriolukorra ajal toimus õppetegevus DISTANTSÕPPEL
            Vaata õppevideosid 
siin.
 • Aprill 2020: 

 • 30.04.20 toimunud Eralasteaed Pääsupoeg nõukogu otsusega avame
  Pääsupoja mõlemad lasteaiad, Pääsupoeg 1 ja Pääsupoeg 2,
  esmaspäeval 18.05.20
  eriolukorra lõppedes riigis. Kui eriolukord lõpetatakse
  varem edastame teate lasteaia avamisest. Loe edasi 
  siin. 
   
 • Alates 01.04.20 kuni 30.04.20 on Eralasteaed Pääsupoeg nagu teised
  Viimsi haridusasutused suletud.
  Lasteaia ajutine sulgemine tuleneb erakorralisest olukorrast, olles hädavajalik
  meede tõkestamaks COVID-19 nakatumist ja levikut. 
  Lasteaia õppetegevus toimub distantsõppel. Loe edasi siin. 

  Saadame lastevanematele nädalaplaanid ja õpetajate poolt tehtud tunnivideod.
  Toredaid koostegemisi! Oleme terved, püsime kodus!
 • Märts 2020: 

  Tulenevalt Viimsi Vallavalitsuse erakorralise kriisikoosoleku ja

  Eralasteaed Pääsupoeg juhtkonna ühisest otsusest anname teada:

  Alates esmaspäevast 16.03.20 kuni 29.03.20 on Eralasteaed Pääsupoeg

  nagu ka kõik Viimsi teised haridusasutused suletud.

  Lasteaia ajutine sulgemine on ennetav tegevus tõkestamaks laste ja

  töötajate COVID-19 viirusesse nakatumist.

  Sulgemise perioodi jooksul säilib lapse eest makstav lasteaia kohatasu.

  Otsus on võetud vastu silmas pidades eelkõige laste huve:

  Lastekaitseseadus § 2 kohaselt on seaduse eesmärk tagada lapse tervis

  ja heaolu ohustavates tingimustes olevale lapsele õigeaegne ja

  asjakohane abi.

  Lastekaitseseaduse § 5 lõige 3 kohaselt seatakse kõigis lapsi puudutavates

  ettevõtmistes esikohale lapse huvid.

  Kontaktiks sulgemise perioodil on lasteaia direktor Katrin Kasak,

  tel 55 12 055, paasupoeg@yahoo.com

  Vallavalitsuse kontaktisik: abivallavanem Annika Vaikla

  tel 56647630, annika.vaikla@viimsivv.ee

     
 
 
Web disain